Thomas Spellman

10th Dan Diamon-Ryu Budokai

Martial Arts

James Tong

9th Dan Sanmon-Ho-

Kenpo Karate.

Grandmaster Al Tracy

Founder Tracy's Kenpo Karate

Bob Leonard

10th Dan Kenpo Karate

Elite Martial Arts, Inc.

Sensei Thomas White
Founder SanDoKai

Shotokan Karate

Pamana Tuhon Chris Sayoc

2019 Thomas M. White Memorial Tai Kai

Tuhon Carl Atienza 

Silak Diane Atienza

2078 McCulloch Blvd. N. Lake Havasu City, AZ

928-846-4456